Liity jäseneksi

Maksamalla Syntaksis ry:n jäsenmaksun ja täyttämällä jäsenkyselyn pääsee killan jäseneksi. Killan tapahtumiin osallistumisen edellytyksenä on killan jäsenyys. Killan jäsenillä on velvollisuus noudattaa killan sääntöjä. Jos maksat jäsenmaksun jonkun toisen henkilön puolesta, laita asiasta sähköpostia varainhoitajalle.

Jäsenmaksun määrä: 20€
Tilinumero: FI31 5741 3620 1323 70
BIC: OKOYFIHH
Saaja: Syntaksis ry
Viitenumero: 1119

Jäsenmaksun maksettuasi täytä jäsenkyselylomake. Pääset tästä lomakkeeseen.

1. Kerätyt tiedot ja niiden käsittely

Syntaksis Ry kerää jäsenrekisteriään varten lakisääteiset tiedot (nimi ja kotipaikka). Tämän lisäksi Syntaksis Ry kerää jäseniensä aloitusvuoden helpottamaan heidän jäsenyyden keston arvioimista.

Jäsenrekisteri sijaitsee Oulun yliopiston OneDrive alustalla EU:n sisällä. Jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimii yhdistyksen rahastonhoitaja. Yhdistyksessä hallituksen jäsenillä on oikeus tarkastella rekisteriin kerättyjä tietoja.

2. Rekisteröidyn oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenellä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus pyytää tarkastettavaksi hänestä kerätyt tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tarpeettomien tietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi). Rekisteröidyllä on velvollisuus huolehtia, että hänen tietonsa ovat ajan tasalla.

Sähköpostilista

Oululaisilla biologian opiskelijoilla on oma postituslistansa, Bilsa-lista. Listalla tiedotetaan etenkin killan tapahtumista, mutta myös muista yliopistolla tapahtuvia asioita. Lisää tietoa aiheesta löytyy Bilsa-listan omalta sivulta, jossa onnistuu myös listalle liittyminen. Ongelmatilanteissa ota yhteys listan ylläpitäjään, jonka yhteystiedot löytyvät yllä olevasta linkistä.