Syntaksiksen excursiosäännöt

1. Luo toiminnallasi hyvää yhteishenkeä ja ilmapiiriä

Ole ystävällinen ja kunnioita muita. Pidä myös huolta itsestä ja muista. Huolehdi omalla toiminnallasi siitä, että kukaan ei jää yksin tai ulkopuoliseksi. Muista myös, että haalarit jalassa edustat kiltaa – käyttäydy sen mukaisesti. Hauskaa saa siis pitää, mutta otetaan huomioon oma sekä muiden turvallisuus ja hyvinvointi.

2. Syrjiminen ja kiusaaminen ovat ehdottomasti kielletty. 

Syntaksis ry:llä on nollatoleranssi syrjimiseen ja kiusaamiseen. Kaikilla on oikeus olla oma itsensä ja kunnioitetaan sitä. 

3. Fyysinen ja henkinen väkivalta ovat ehdottomasti kielletty

Syntaksis ry:llä on nollatoleranssi kaikenlaiseen väkivaltaan. Väkivaltaisen käytöksen seurauksena tekijä voidaan poistaa tapahtumasta välittömästi. Lisäksi killan hallitus asettaa tapahtumakiellon määrittelemäkseen ajaksi. 

4. Häirintä ja ahdistelu ovat ehdottomasti kielletty

Syntaksis ry:llä on nollatoleranssi häirintään ja ahdisteluun. Tällaisen käytöksen seurauksena tekijä voidaan poistaa tapahtumasta välittömästi. Lisäksi killan hallitus asettaa tapahtumakiellon määrittelemäkseen ajaksi. 

5. Osallistuja on korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista

Jos aiheutat vahinkoja tai todistat niiden syntymistä, kerro asiasta välittömästi tapahtuman järjestäjille. Vahingontekijä on vastuussa korvaamaan aiheuttamansa vahingot, mukaan lukien siivouslaskut.

6. Puutu epäasialliseen käytökseen

Edellytä asiallista käytöstä myös muilta ja puutu häiritsevään käytökseen tarvittaessa. Ilmoitathan epäasiallisesta käytöksestä tapahtuman järjestäjille tai killan SOPO:lle. Jos et löydä heitä, ilmoita jollekin hallituksen jäsenelle tai fuksien tapauksessa myös omalle pienryhmäohjaajallesi. Jos haluat kertoa epäasiallisesta kohtelusta anonyymisti, se onnistuu Syntaksiksen nettisivuilla olevan palauteboksin kautta. Huomioi, että tämä ei kuitenkaan ole nopein tapa saavuttaa killan hallitusta tai sopoa ja palauteboksin kautta tullut palaute on anonyymi, eikä siihen voi vastata, ellet anna omia yhteystietojasi. 

7. Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

8. Liikkuminen vapaa-ajalla (Koskee Fuksiexcuja)

Voitte excujen ohjelman ulkopuolella liikkua vapaasti luonnossa näitä ehtoja noudattaen: Yksin EI SAA lähteä muualle, kuin kansallispuistoon merkitylle reitille, josta on kuitenkin myös ilmoitettava kaverille ja oltava tavoitettavissa koko ajan. Muualle kuin merkitylle reitille lähteminen on KIELLETTYÄ ilman kaveria. Oulanka on ”keskellä erämaata” ja eksyminen tai se ettei ole tavoitettavissa aiheuttaa huolta järjestäjille ja eksyminen on vaarallista sinulle itsellesikin. Oulangalla ei ole aina kenttää, joten apua ei saa välttämättä soitettua paikalle ja karttasovellukset eivät toimi. 

9. Alkoholinkäyttö (Koskee Fuksiexcuja)

Mikäli näet, että joku henkilö on selkeästi liian humalassa sellaisessa paikassa, jossa voi syntyä vaaratilanteita, esimerkiksi sauna, kota ja uiminen, ilmoita siitä killan hallituksen jäsenelle, excuvastaaville tai jos kyseessä on fuksi, jollekin pienryhmäohjaajista. Edellä mainitut henkilöt voivat käskeä liian humalassa olevaa poistumaan vaarallisista paikoista (sauna, joki, kota). Liian humalassa oleva henkilö voidaan myös käskeä nukkumaan. Jos henkilö ei käskyjä tottele, tämä nähdään sääntöjen rikkomisena. 

Sääntöjen rikkomisesta seuraa tapahtumakielto killan tapahtumiin killan hallituksen määräämäksi ajaksi.