Kannanotto kampushankkeesta

Syntaksis ry:n virallinen kannanotto Raksilan keskustakampushankkeeseen

Oulun Yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö Syntaksis ry toteutti keskustakampuskyselyn jäsenilleen 4.2.-13.2.2022. Kyselyn avulla kartoitettiin biologian opiskelijoiden mielipiteitä nykyisestä keskustakampushankkeesta. Kaikkiaan noin 250:stä biologian opiskelijasta kyselyyn vastasi 127 opiskelijaa, vastausprosentin ollessa noin 50 %.  Kyselyn keskiössä olivat yliopiston viestintä ja hankkeeseen vaikuttaminen, poikkitieteellisyys ja yhteisöllisyys sekä kampuksen sijainti. Kysely ja sen tulokset löytyvät Syntaksiksen nettisivuilta osoitteesta www.syntaksis.org. Vastaajista 91 % vastustaa kampushanketta nykyisellään. Ainejärjestönä tehtävämme on puolustaa opiskelijoidemme etua ja tuoda opiskelijoidemme ääni kuuluviin. Kyselymme tulosten pohjalta Syntaksis ry ei voi kannattaa nykyistä keskustakampushanketta.

Yhtenä teemana kyselyssämme oli hankkeeseen liittyvä viestintä ja opiskelijoiden osallistaminen. Erityisen pettyneitä olemme olleet hankkeen viestintään ja läpinäkyvyyteen. Hanketta on viety eteenpäin kaikessa hiljaisuudessa opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistamatta, samalla kun koronapandemian aiheuttama etätyöskentely on pakottanut meidät keskittämään voimavaramme opinnoistamme suoriutumiseen. Yliopiston opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä ei ollut mahdollista ilmaista omaa kantaansa lainkaan, eikä rakentavalle kritiikille tai kuulluksi tulemiselle ollut tilaa. Viestinnän ja osallistamisen epäonnistumisen kiteyttää hyvin se, ettei yksikään opiskelijoistamme kokenut mahdolliseksi vaikuttaa nykyiseen kampushankkeeseen.

Toinen huolta aiheuttanut teema oli yliopistomme ainutlaatuisen poikkitieteellisyyden ja yhteisöllisyyden hajottaminen. Euroopan suurimpana sisäkampuksena Linnanmaan kampus ja sen tilat tarjoavat korvaamattoman mahdollisuuden verkostoitumiseen ja elinikäisten ihmissuhteiden luomiseen yli tiedekuntarajojen. Uusi kampushanke sen sijaan nojaa etäopiskeluun, jonka vaikutukset opiskelijoihin ovat jo nyt pääosin negatiiviset. Etäopiskelu ja kampusten sirpaloituminen vaikeuttaa opiskelijoiden tukiverkkojen hankkimista, sillä tässä elämäntilanteessa lähipiiri muodostuu ihmisistä, joita tapaa päivittäin yliopistolla ja opiskelijatapahtumissa. Myöskään samoihin tiloihin muuttaneen ammattikorkeakoulun tarjoamaa potentiaalia ei ole vielä päästy hyödyntämään koulutustarjonnassa tai opiskelijayhteistyössä. 

Biologian opiskelijoina olemme jo saaneet osamme useamman kampuksen välillä kulkemisesta, sillä moni meistä opiskelee sivuaineenaan biokemiaa Kontinkankaalla. Kampusten välillä liikkuminen hankaloittaa luentoaikataulujen yhteensovittamista, kunnollisen lounastauon pitämistä ja heikentää opiskelumotivaatiota. Osa opiskelijoistamme käyttää myös aktiivisesti Kasvitieteellisen puutarhan ja normaalikoulun tiloja, joiden sijainteja ei ole hankesuunnitelmassa otettu riittävästi huomioon. Biologeina meitä huolestuttaa myös hankkeen ekologisuus – peruskorjaaminen on lähtökohtaisesti ekologisempaa kuin uuden rakentaminen. 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi Syntaksis ry ei voi kannattaa keskustakampushanketta nykyisessä muodossaan. Yliopisto on tieteellistä tutkimusta sekä opetusta varten ja Raksilan keskustakampushankkeessa laaja-alaisen tiedeyhteisömme näkemykset on sivuutettu täysin. Haluammeko näyttäytyä yliopistona, joka tuhosi sen poikkitieteellisen tiedeyhteisön sekä ainutlaatuisen opiskelijakulttuurin?

Biologian opiskelijoiden puolesta, 

Syntaksis ry:n hallitus, 15.2.2022