Syntaksis ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

1. Yleistä

Killan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä, valvoa killan jäsenten etuja opiskeluun liittyvissä asioissa, sekä edistää jäsenten tutustumista ja osallistumista tiede- ja työelämään. Syntaksis ry (myöhemmin Syntaksis) pyrkii myös yhteistoimintaan muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa.

Syntaksis järjestää erilaisia tapahtumia kuten illanviettoja, retkiä, opintomatkoja, harrasteiltoja, seminaareja, liikuntavuoroja sekä perinteisen lastenjuhlan Wappu-Vimpan vapunpäivänä. Tapahtumista ilmoitetaan pääosin sähköpostin välityksellä ja lisäksi ilmoitustaululla, www-sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kilta julkaisee kiltalehteä, Lehdykkää.

Syntaksiksen jäsenmaksu vuonna 2017 on 20 euroa.

 

2. Yhteydet muihin järjestöihin

Syntaksis pitää yhteyttä muihin koti- ja ulkomaisiin saman alan opiskelijoihin. Killalla on yhteyshenkilöt myös yhdessä akavalaisessa edunvalvontajärjestössä. Loimun paikallisjaoston killan edustajana toimii Juho Hyvönen. Oulun luonnontieteilijät ry:n hallituksessa jäseninä ovat Sonja Viinamäki ja Riika Poutanen. Syntaksis on yhteydessä muihin Oulun luonnontieteellisen tiedekunnan ja Oulun Luonnontieteilijöiden (OLuT) kiltoihin.

Muihin biologian kiltoihin pidetään yhteyttä joka kevät pidettävässä biologitapaamisessa (BiTassa), joka järjestetään Jyväskylässä keväällä 2017, sekä tarpeen vaatiessa muulloinkin.

Muihin järjestöihin ollaan yhteydessä myös lehtien ym. materiaalin vaihdon avulla, ja Lehdykkä lähetetään muille Suomen saman alan killoille. Tapaamisia ja muita yhteisiä tapahtumia järjestetään muiden ainejärjestöjen kanssa. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) kautta hoidetaan yhteydenpito Suomen ylioppilaskuntien liittoon (SYL). Yhteydenpito OYY:aan hoidetaan tiedekuntakummien ja edustajiston jäsenien kautta. Tiina-Outi Strand toimii yhteydenpitäjänä OYY:n ja Syntaksiksen välillä.  Liittymisestä muihin järjestöihin ja irtisanoutumisesta edellä mainituista päätetään ainejärjestön kevät- ja syyskokouksissa.

 

3. Ympäristö- ja luonnonsuojelutoiminta

Ympäristö- ja luonnonsuojelutoimintaa organisoi Syntaksiksen luontoministeri Vilma Sauros. Ympäristö- ja luonnonsuojelutoimintaan osallistutaan alan paikallisten yhdistysten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Syntaksiksen ja luonnonsuojelujärjestöjen (esim. Luonto-Liitto) väliset yhteydet hoidetaan järjestöissä toimivien kiltalaisten ja vastaavien välityksellä. Ympäristö- ja luonnonsuojelutoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös yhdessä muiden tahojen, kuten OYY:n Ympäristöjaoston, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY:n) ja Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin (Possun) kanssa.

Operaatio Linnuntien pöntöt huolletaan keväällä pönttötalkoissa.  Jo rakennettuja pönttöjä voidaan myydä tarvittaessa varainhankintaan.

Syntaksis järjestää tulevana vuonna luontoiltoja. Resurssien salliessa järjestetään myös lajintunnistusiltoja, kasvi-, lintu-, sieni- ja muita luontoretkiä. Kilta ottaa tarvittaessa kantaa ympäristönsuojelun puolesta lähiseudulla. Mahdollisuuksien mukaan kilta voi osallistua myös hyväntekeväisyystoimintaan.

 

4. Opintotoiminta

Syntaksiksen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja oikeuksia, sekä osallistua asioista päättämiseen biologian tutkinto-ohjelman ja opetuksesta vastuussa olevan henkilökunnan kanssa. Biologian tutkinto-ohjelmatoimikunnassa (BKOT) ovat Syntaksiksen opiskelijaedustajina Sami Saarenpää, Sonja Pikkupeura, Joel Nyberg ja Aleksi Takala. Varahenkilöinä ovat Kia Rautakivi ja Tiina-Outi Strand. Tätä kautta kilta osallistuu opetuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon tutkinto-ohjelman ja tiedekunnan tasolla. Syntaksiksella on myös opiskelijaedustaja Pro Gradu –työryhmässä (Sami Saarenpää). Syntaksiksen toimintaa ja biologian tutkinto-ohjelman opetusta käsittelevät palautepäivät järjestetään vähintään vuosittain. Palautepäivien järjestämisestä vastaa KOPO-ministeri Kia Rautakivi.

Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaukseen ja opinto-ohjauksen kehittämiseen. Killan hallitus valitsee pienryhmäohjaajat yhdessä henkilökunnan kanssa ja tätä kautta varmistaa sujuvan tiedonkulun killan toiminnasta uusille opiskelijoille.  Sosiaalipoliittinen vastaava Veera Hiltunen on yhdessä muun hallituksen kanssa vastuussa pienryhmäohjaajien sekä vaihto- ja Ecogen-opiskelijoiden kummien tukemisesta.

 

5. Tiedotustoiminta

Syntaksis tiedottaa toiminnastaan bilsa-listan ja killan nettisivujen välityksellä sekä killan ilmoitustaulun kautta. Kiltatiedotus hyödyntää myös sosiaalista mediaa, kuten Facebook-sivuja ja Instagram-tiliä. Killan nettisivut (syntaksis.org) uudistetaan vuoden aikana.

 

6. Yhteydet työelämään

Yhteyksiä työelämään pyritään luomaan järjestämällä vierailuja biologeja työllistäviin tahoihin. Kilta järjestää myös alumni-illan, johon kutsutaan puhujiksi erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleviä biologeja ja jonka työelämäministeri organisoi. Lisäksi pyritään järjestämään muita työelämärelevantteja tapahtumia. Syntaksiksen ja ammattiliitto Loimun välisestä yhteistyöstä huolehtii Loimu-vastaava.

 

7. Vapaa-ajantoiminta

Vapaa-ajantoiminta on keskeisellä sijalla Syntaksiksen toiminnassa. Hallitus ja toimihenkilöt järjestävät bileitä, sitsejä, retkiä, excursioita ja muuta alla kuvattua toimintaa. Killan järjestämissä tapahtumissa jäsenillä on mahdollisuus mm. tutustua toisiinsa, perehtyä killan toimintaan ja jäsentää omaa biologi-identiteettiään mukavissa ja hauskoissa tunnelmissa.

Kevätlukukaudella järjestetään pönttötalkoot ja niiden jälkeinen illanvietto. Viherbileet järjestetään kevätlukukaudella Sigman ja Verban kanssa. Vappuna järjestetään vappusauna. Vapunpäivänä 1.5. järjestetään koko perheen vapputapahtuma Wappu-Vimpa Linnanmaalla yliopiston tiloissa.

Syys-lokakuun vaihteessa järjestetään fuksiexcursio, esimerkiksi Oulangan tutkimusasemalle. Syyskaudella Syntaksis osallistuu järjestömessuille pitämällä ständiä. Abipäivillä myöhemmin syksyllä informoidaan biologian ständille eksyviä ja määrätietoisesti saapuneita. Syyslukukauden päättävät pikkujoulut.

Kilta järjestää vuoden 2017 aikana sitsit ja kahdet baaribileet. Lisäksi osallistutaan OLuT ry:n järjestämien fuksisuunnistuksen, fuksikilpailujen ja wappusuunnistuksen toteutuksiin.

Kulttuurivastaavien toimesta järjestetään resurssien salliessa killan leffailtoja, viini- ja ruokailtoja sekä mahdollisesti muuta kulttuuritoimintaa kuten teatterikäyntejä. Toukokuussa järjestetään myös rantabileet, poutasäässä.

Syntaksiksen urheilutoimintaa ohjaavat liikuntavastaavat, jotka huolehtivat urheiluasioiden tiedottamisesta sähköpostin, sosiaalisen median, killan nettisivujen ja killan ilmoitustaulun välityksellä. Sporttipassin omistavilla kiltalaisilla on mahdollisuus pelata esimerkiksi sählyä, ultimatea ja lentopalloa killan vuoroilla. Liikuntavuorojen määrää tarkastetaan tulevana vuonna. Talviaikaan pelataan ulkojäillä, ja lämpiminä vuodenaikoina järjestetään säiden salliessa pesäpallopelit ja rantalentopalloa. Syntaksis osallistuu myös yliopiston ja muiden järjestöjen liikuntakilpailuihin iloisesti, yhdessä kisaillen.

Syntaksis myy haalarimerkkejä rahoittaakseen toimintaansa. Kiltavaatteita voidaan tilata killan nimissä vuonna 2017 ja uusista paitateksteistä järjestetään suunnittelukilpailu.

Mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa, mikäli Oulun alueella ilmenee varmoja havaintoja taru-, satu- taikka avaruusolennoista tahi näiden aiheuttamista haitoista, pyritään järjestämään näytteidenkeräysretkikunta eläinmuseon kokoelmien täydentämiseksi.

 

8. Hyväntekeväisyys

Kilta jatkaa vuonna 2016 perustamansa Veriryhmän toimintaa ja järjestää säännöllisesti verenluovutustapahtumia. Toiminnasta vastaa veriryhmävastaava eli killan vampyyri. Lisäksi luonnon- ja ympäristönsuojelua varten pyritään kohdentamaan resursseja.

 

9. Kiltahuone

Kiltahuone on Syntaksiksen kaikille jäsenille avoin oleskelutila. Kiltahuoneesta ja sen infrastruktuurista, tarjoiluista ja siisteydestä vastaa kiltahuoneministeri yhdessä emäntien ja isäntien kanssa. Kiltahuoneeseen kuuluu myös moraalisella omistusoikeudella käytävän etäpesäke.

 

10. Syntaksis ry:n kokoukset

Killan hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Kokoukset ovat jäsenille avoimia ja niistä ilmoitetaan sähköpostilla ja ilmoitustaululla kuten säännöissä on todettu. Killan hallituksen ensimmäinen kokous on järjestäytymiskokous. Hallituksen ja toimihenkilöiden pestikuvaukset löytyvät liitteenä 1.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen ilmoitustaululle sekä sähköpostin välityksellä vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

 

17.