Kilta


© Paavo Korpelainen

Biologikilta Syntaksis ry on Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu 1960. Kilta pyrkii yhdistämään jäseniään järjestämällä heille yhteistä toimintaa liikuntavuoroista bileisiin ja talkoisiin, sekä valvomaan jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Syntaksis pitää yllä suhteita niin muihin biologian opiskelijoiden ainejärjestöihin ympäri Suomea, kuin muiden alojen opiskelijoiden ainejärjestöihin Oulussa. Lisäksi kilta pyrkii luomaan yhteyksiä työelämään.

Syntaksis ry:n toiminnasta vastaa hallitus, jonka jäsenet valitaan vuosittain yksivuotiskaudelle killan virallisessa syyskokouksessa. Lisäksi tapahtumien järjestämiseen osallistuvat niin ikään joka vuosi vuoden kestävälle toimikaudelle valittavat toimihenkilöt. Killan toimintaa ohjaavat viralliset säännöt.