Kilta

Biologikilta Syntaksis ry on Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö.  Kilta pyrkii yhdistämään jäseniään järjestämällä heille yhteistä toimintaa liikuntavuoroista bileisiin ja talkoisiin sekä valvomaan jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Lisäksi Syntaksis pitää yllä suhteita niin muihin biologian opiskelijoiden ainejärjestöihin ympäri Suomea kuin muiden alojen opiskelijoiden ainejärjestöihin Oulussa. Lisäksi Syntaksis pyrkii luomaan yhteyksiä työelämään.

Syntaksis ry:n toiminnasta vastaa hallitus, jonka jäsenet valitaan vuosittain yksivuotiskaudelle killan virallisessa syyskokouksessa. Lisäksi tapahtumien järjestämiseen osallistuvat niin ikään joka vuosi vuoden kestävälle toimikaudelle valittavat toimihenkilöt. Killan toimintaa ohjaavat viralliset säännöt.

Toimintasuunnitelma kertoo killan tapahtumista ja toiminnasta. Hallituksen kokoukset -sivulla ovat hallituksen kokouskutsut esityslistoineen ja pöytäkirjoineen sekä vuosikokousten asiakirjat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

päivitetty 20.1.2013