Infoa fukseille

pienryhmät | haalareiden tilaaminen | wappu-vinpan järjestäminen 

Pienryhmät

 Fuksit jaetaan heti opintojen alussa pienryhmiin, joiden ohjaajina toimivat vanhemmat biologianopiskelijat. Pienryhmissä tutustutaan yliopisto-opiskelun kummallisuuksiin, erinäisiin opiskelun kannalta tärkeisiin paikkoihin ja muihin vastaaviin.

Sivun alkuun

Haalareiden tilaaminen

Haalareiden tilaaminen on fuksien itsensä vastuulla. Järkevintä on valita fuksien joukosta yksi haalarivastaava, joka lähtee tilausta organisoimaan. Tarvittaessa tämä haalarinakin vastaanottanut henkilö saa tukea edellisten vuosien haalarivastaavilta.

Haalarifirmat lähettävät alkusyksystä mainoksiansa, joiden perusteella pitäisi sitten valita, mistä haalarit tilataan. On suositeltavaa pitää haalarikokous, jossa fuksit voivat päättää tästä asiasta yhdessä. Samassa kokouksessa on hyvä sopia kaikista muistakin käytännön asioista, kuten tilauksen aikataulusta.

Haalareiden kappalehinta on opiskelijabudjetille aika kova. Tästä syystä kannattaakin tehdä sponsorisopimuksia erinäisten yritysten kanssa. Käytännössä tämä tapahtuu myymällä mainospaikkoja haalareista. Mainoksia kannattaa kysellä etenkin luonnontieteisiin liittyviltä yrityksiltä ja lehdiltä sekä tietenkin ravintoloilta. On hyvä kehitellä jokin systeemi, joka varmistaa, ettei samoihin paikkoihin käydä kauppaamassa mainostilaa useampaan otteeseen. Mainosten kysely on hyvä aloittaa mahdollisimman pian syksyllä, ennen kuin muiden ainejärjestöjen edustajat ehtivät poimia parhaat päältä.

Haalareihin tulee mainospainatusten lisäksi Oulun yliopiston logo (rintapieleen) sekä Syntaksis ry:n logo (selkään).

Haalareiden tilausprosessiin voisi kirjoittaa ohjeistusta paljon tätä enemmänkin, mutta on ehkä yksinkertaisempaa, että se haalareista vastuun ottanut henkilö keskustelee naamakkain edellisvuotisen haalarivastaavan kanssa.

Sivun alkuun

Wappu-Vinpan järjestäminen

Wappu-Vinpa on biologian opiskelijoiden ainejärjestön Syntaksis ry:n järjestämä koko perheen vapputapahtuma. Tapahtuma on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1967 eli jo yli neljäkymmentä vuotta sitten. Tapahtumapaikkana on nykyisin biologian laitoksen tilat Linnanmaalla. Tapahtuman järjestelyistä ovat vastuussa fuksit varapuheenjohtajan johdolla. Tämä ei siis tarkoita, että varapuheenjohtaja järjestää tapahtuman yksin, vaan järjestelyihin osallistuvat kaikki fuksit. Vanhemmilta Vinpan järjestelyihin osallistuneilta opiskelijoilta saa, ja kannattaakin kysyä neuvoa. Tarkoitus on myös järjestää Vinpa-info jo syyslukukauden puolella, jossa fukseille kerrotaan Vinpasta ja laitetaan järjestelyt alulle. Järjestelyt kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mieluusti jo ennen joulua.

Vinpan ohjelma vaihtelee hiukan vuosittain, mutta perinteisiä ohjelmanumeroita ovat mm. buffetti, onginta, arvonta, kummitusjuna, peuhapaikka, poniratsastus, ym. Ohjelma on siis suunnattu pääasiassa lapsille, mutta aikuisillekin olisi hyvä saada tapahtumaan jotain mielenkiintoista, kuten näyttelyitä tai videoita.

Tapahtuman tuotosta lahjoitetaan vuosittain 5 % hyvään tarkoitukseen, joka valitaan joka vuosi erikseen.

Sivun alkuun